Patrik Međimurec

YMS tečaj:

Pianoforte

Školovanje:

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić, Čakovec
Glazbena škola, Varaždin
Muzička akademija, Zagreb

Glazbena postignuća:

Patrik je rođen 2000. godine u Čakovcu, gdje pohađa i osnovnu glazbenu školu. Nakon završetka osnovne škole i osnovne glazbene škole, upisuje srednju glazbenu školu u Varaždinu, smjer Teoretičar. Godinu dana kasnije usporedno uz teorijski smjer upisuje i klavirski smjer. Dvije godine svirao je na Božićnom koncertu orguljaša u Varaždinskoj katedrali. 2017. godine pohađa klavirski seminar kod prof. Srđana Čaldarovića u Pučišćima na otoku Braču, te kroz srednjoškolsko obrazovanje svira na brojnim produkcijama klavirista i sudjeluje na nekoliko klavirskih natjecanja u inozemstvu:

– 5. Festival pijanizma, Sremska Mitrovica 2018. godine – osvojena 1. i 2. nagrada
– 12. Concorso Internationale “MUSICA INSIEME” 2017. godine – osvojena 3. nagrada
– 7. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje 2017. godine – osvojena 2. nagrada
– 6. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje 2016. godine – osvojena 3. nagrada
– 5. mednarodno Koroško klavirsko tekmovanje 2015. godine – osvojena 3. nagrada

2018. godine upisuje studij Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje je trenutno na zadnjoj godini studija. Tijekom studija je svake godine nastupao na klavirskim produkcijama i smotrama, te je sudjelovao u predstavi “Čajkovski za djecu”.
Dobitnik je Rektorove nagrade za veliki timski znanstveni i umjetnički rad u akademskoj 2021./2022. godini za operu-basnu “Životinjska farma” I. Kuljerića.