Music Adventure

Program za djecu od 6 do 8 godina

Music Adventure (Junior Step Fundimental Course) namijenjen je predškolskoj djeci (6 – 8) koja žele započeti učenje glazbe svirajući klavir ili klavijature.

Individualne ili grupne lekcije odlična su priprema za kasnije glazbene korake u našoj ili drugim glazbenim školama.

Udžbenik koji se sastoji od zabavnog glazbenog repertoara i drugih elemenata poput akorda, solfeggia, pjevanja, sviranja i teorije glazbe, pomoći će djeci da bez ikakvih poteškoća razumiju osnove glazbe.

Music Adventure prirodan je nastavak učenja kroz igru koja u YMS započinje s programima za najmlađe, već od 1,5 godine života.

Knjigu prate snimljeni glazbeni materijali za rad kod kuće, gdje je suradnja roditelja u stvaranju glazbenog okruženja (npr. pružanje prilike djetetu da svira za obitelj) uz ohrabrenje i poticaj od iznimne važnosti i koristi za dijete.

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪ BOOK 2

Trajanje sata: 50 minuta

Broj učenika u grupi: 6 – 8

Školska godina u YMS traje 10 mjeseci.
Nastava svih tečajeva se odvija na bazi jednog sata tjedno s izuzetkom školskih i državnih praznika.

Zajamčeni broj sati u školskoj godini je 36.

Kliknite ovdje za CJENIK usluga YMS ZAGREB

 

Music Adventure (Junior Step Fundamental Course) is intended for preschool children (6 – 8) who want to learn music by playing the piano or keyboards.
Individual or group lessons are excellent preparation for later music steps in other music schools.
The textbook, which consists of a fun music repertoire and other elements such as chords, solfeggio, singing, playing, and music theory, will help children understand the basics of music.
Music Adventure is a natural continuation of learning through play, which in YMS starts with programs for the youngest, from the age of 1.5.
Recorded music materials accompany the book for work at home, where the cooperation of parents in creating a musical environment (e.g. giving the child the opportunity to play for the family) with encouragement and encouragement of great importance and benefit to the child.

Degrees: BOOK 1 ⎪ BOOK 2

Lesson duration: 50 minutes

 Number of students in the group: 6 – 8

The school year in YMS lasts from SEP to JUN (10 months).
Classes are taught on an hourly basis except for school and public holidays.

 Click here to view the PRICE LIST.